Kaspersky Security Suite CBE 11

Kaspersky Security Suite CBE 11

Kaspersky Lab – Shareware –
ra khỏi 150 phiếu
5 Stars User Rating
Complete Internet security protection with anti-virus, anti-spyware, anti-phishing, anti-spam and anti-hacker technologies. The same advanced protection Kaspersky Anti-Virus offers plus parental and privacy controls, a built-in personal firewall and a virtual keyboard keep your online personal data safe.

Tổng quan

Kaspersky Security Suite CBE là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Kaspersky Lab.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kaspersky Security Suite CBE là 11, phát hành vào ngày 24/05/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008.

Kaspersky Security Suite CBE đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Kaspersky Security Suite CBE đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kaspersky Security Suite CBE!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Kaspersky Security Suite CBE cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kaspersky Lab
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản